Ετικέτες

Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2019

Πρόεδρος του Κέντρου Μέριμνας Ν.Π.Δ.Δ.στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας ορίσθηκε ξανά ο Παντελής Αποστολάκης

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας 30/9/2019 ορίσθηκαν ο πρόεδρος και τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης» Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.
Πρόεδρος ορίσθηκε ο Παντελής Αποστολάκης ο οποίος ήταν και την προηγούμενη πενταετία.