Ετικέτες

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

Υποβολή Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης ενόψει της Προκήρυξης του Προγράμματος Νέων Γεωργών

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους που προτίθενται να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Νέων Γεωργών - το οποίο και αναμένεται να προκηρυχθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα - και δεν έχουν ακόμα υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ) έτους 2016, όπως προσέλθουν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ή στα κατά τόπους γραφεία του έως τις 05-10-2016 προκειμένου να την υποβάλλουν...

Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος νέος γεωργός, προκειμένου να κριθεί ως επιλέξιμος για ένταξη στο παραπάνω πρόγραμμα, πρέπει μεταξύ των άλλων να έχει υποβάλει και Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ) κατά το έτος υποβολής της αίτησής του για ένταξη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα (Υπομέτρο 6.1.: "Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς") για το σύνολο της γεωργικής του εκμετάλλευσης.