Ετικέτες

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Καλεί σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση την δωδεκάτη (12η) του Μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη Απόφασης στα κάτωθι θέματα:

1.ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016

2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΠΙΔ...

'ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ' ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΩΝ

3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Α/ΘΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΘΕΑΤΡΩΝ- ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ.

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

5. ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΠΙΔ 'ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ' ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΠΟΣΟΥ 20.000€

6. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 174 ΤΟΥ Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).

7. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ 'ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ'

8. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ 'ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΩΝ'

9. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ ΠΡΟΣ ΒΑΛΟΣΤΡΑΤΟ'


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος Γαλούνης Ερωτόκριτος προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.